event image event image

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

ENERGETYCZNE WYZWANIA SAMORZĄDÓW
ELEKTROMOBILNOŚĆ
13-14 czerwca 2018 r., Świnoujście

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja z udziałem kluczowych interesariuszy na temat wyzwań i perspektyw rozwoju transportu elektrycznego w Polsce. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która w lutym br. weszła w życie, swoim zakresem obejmuje wszystkie zainteresowane strony, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego, operatorów systemów dystrybucyjnych, spółki obrotu, firmy komercyjne. Zarówno rola gmin, jak i sektora energetycznego będzie kluczowa dla rozwoju elektromobilności. Dobra współpraca i zrozumienie wzajemnych potrzeb i możliwości branży energetycznej i gmin, będą miały kluczowe znaczenie dla wdrożenia transportu elektrycznego w Polsce. Konferencja, na której omawiane będą nowe przepisy prawne regulujące ten obszar oraz przedstawione zostaną dobre praktyki i doświadczenia, również międzynarodowe, będzie doskonałą okazją do przedyskutowania wyzwań stojących przed samorządami w tym zakresie.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • samorządy
 • przedstawicieli administracji publicznej
 • pracowników sektora energetycznego
 • liderów opinii
 • media
 • przedstawicieli producentów i dostawców usług dla energetyki
 • ekspertów i naukowców.

Rada Naukowa Konfrencji:

 • dr hab. prof. US Wojciech Drożdż, Uniwersytet Szczeciński, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, Enea Operator – Przewodniczący Rady Naukowej
 • prof. zw. dr hab. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jakub Pokrzywniak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • dr hab. inż. prof. UZ Robert Smoleński, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Mariusz Swora, Kancelaria Swora Legal
 • mgr Olga Fasiecka, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

UWAGA (30.04.2018 r.) : Z uwagi na ilość zgłoszeń na Konferencję od dnia dzisiejszego przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia bez noclegu.