event image event image

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

ENERGETYCZNE WYZWANIA SAMORZĄDÓW
ELEKTROMOBILNOŚĆ
13-14 czerwca 2018 r., Świnoujście

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja z udziałem kluczowych interesariuszy na temat wyzwań i perspektyw rozwoju transportu elektrycznego w Polsce. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która w lutym br. weszła w życie, swoim zakresem obejmuje wszystkie zainteresowane strony, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego, operatorów systemów dystrybucyjnych, spółki obrotu, firmy komercyjne. Zarówno rola gmin, jak i sektora energetycznego będzie kluczowa dla rozwoju elektromobilności. Dobra współpraca i zrozumienie wzajemnych potrzeb i możliwości branży energetycznej i gmin, będą miały kluczowe znaczenie dla wdrożenia transportu elektrycznego w Polsce. Konferencja, na której omawiane będą nowe przepisy prawne regulujące ten obszar oraz przedstawione zostaną dobre praktyki i doświadczenia, również międzynarodowe, będzie doskonałą okazją do przedyskutowania wyzwań stojących przed samorządami w tym zakresie.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

  • samorządy
  • przedstawicieli administracji publicznej
  • pracowników sektora energetycznego
  • liderów opinii
  • media
  • przedstawicieli producentów i dostawców usług dla energetyki
  • ekspertów i naukowców.

UWAGA (30.04.2018 r.) : Z uwagi na ilość zgłoszeń na Konferencję od dnia dzisiejszego przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia bez noclegu.